Psychosociální komunitní centrum bude vybudováno na základě dlouhodobé spolupráce Psychiatrické léčebny u Honíčka s FOKUSem Písek. Bude se jednat o prohloubení dosavadní spolupráce a využití nejnovějších trendů v psychiatrické péči.

Hlavní myšlenkou projektu je rozvoj komunitních služeb a vytvoření provázanější sítě spolupracujících služeb a zařízení zdravotnických i sociálních na území bývalých okresů Písek a Strakonice. Hlavním cílem je těsná spolupráce mezi Psychiatrickou léčebnou U Honzíčka, případovým vedením poskytovaným sociálními pracovníky FOKUSu Písek a pilotní ověření fungování Psychosociálního komunitního centra. Smyslem tohoto centra je pomoci lidem s duševním onemocněním žít co nejvíce v podmínkách běžného života, subjektivně co nejuspokojivějším způsobem tak, aby mohly být co nejvíce naplněny jejich zdravotní, psychologické a sociální potřeby.

Primárním posláním Psychosociálního komunitního centra je poskytování psychiatrických zdravotních a přímo navazujících sociálních služeb s cílem maximální podpory začlenění klientů/pacientů do jejich vlastního sociálního prostředí a zlepšení kvality jejich života.

PKCP bude poskytovat tyto služby:

  • Mobilní tým – Služby budou poskytovány prostřednictvím mobilního týmu. Bude se jednat o dlouhodobou péči formou psychiatrické a sociální rehabilitace. Hlavním cílem mobilního týmu bude poskytovat služby v přirozeném prostředí klienta a předcházení stavům, které by vyžadovaly hospitalizaci.
  • Krizové služby – Centrum bude poskytovat krizové služby, které budou poskytovány v provozní době centra a to přímo v prostorách či po telefonu, popř. prostřednictvím mobilního týmu formou návštěvy v domácnosti. Jejich cílem je konzultace či poskytnutí krátkodobé intervence a zajištění další potřebné péče.

Realizace projektu: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Klíčové aktivity projektu a jejich časový harmonogram:

  1. Přípravné práce a vybavení týmu potřebným zařízením (časový harmonogram 1. 5. 2015 – 30. 6. 2015)

Výstupem této aktivity budou vybrané vhodné a vybavené prostory budoucího PKCP. Bude se jednat o zázemí pro multidisciplinární tým včetně příslušenství.

  1. Vzdělávání členů týmu (časový harmonogram 1. 6. 2015 – 30. 4. 2016)

Výstupem této aktivity budou ukončené kurzy jednotlivých zapojených členů týmu projektu. U sociálních pracovníků se bude jednat o kurz Krizová intervence a u zdravotnického personálu Psychiatrické minimum. Společně pak projdou Supervizí a kurzem Efektivní komunikace uvnitř týmu.

  1. Vlastní ověřování funkčnosti modelu Psychosociální komunitní centrum pro lidi s duševním onemocněním (časový harmonogram 1. 6. 2015 – 30. 4. 2016)

Výstupem této aktivity bude funkční a pilotně ověřený model péče o duševně nemocné klienty ve formě Psychosociálního komunitního centra zabezpečujícího lokalitu s minimálně 120.000 obyvateli.

Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway