Vážený pane řediteli,

považuji za správné a na místě vyslovit vám svou opravdu velikou spokojenost s vaší nemocnicí a přesněji s péčí které se mi v ní dostává. Žila jsem a pracovala mnoho let v NDR a jak známo Němci si potrpí na pořádek a pečlivost s naprostou jistotou vám mohu říci že lidskostí a přístupem jakého se tady dostává všem hojně se německá kvalita vám nemůže ani v nejmenším rovnat. Ráda bych zdůraznila také kvality a znalosti pana Mudr. Korandy a pana Mudr. Kubíčka skutečně mi mnohokrát nejen že vyšli vstříc ale můj zdravotní stav se vždy vrátil do normálu. Ještě jednou děkuji všem zaměstnancům vaší nemocnice a vám mohu jen pogratulovat.

Přeji hezký den a hlavně mnoho dalších úspěchů s pozdravem

Křížová Zdeňka