Poskytujeme kvalitní a bezpečnou zdravotní péči

Dne 2. února 2018 proběhlo v Psychiatrické nemocnici Písek externí hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb podle ustanovení § 5 odst. 2 písm. f) až g) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a ustanovení vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče. Psychiatrická nemocnice Písek prokázala, že poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči a opět získala Certifikát kvality a bezpečí s platností na 3 roky. Děkujeme všem zaměstnancům za skvělou práci a péči, kterou každodenně poskytují našim pacientům.