Přednáška primáře „Když bolí duše“ 31.5.2017

Již tuto středu od 17 hodin se koná přednáška primáře Psychiatrické nemocnice Písek MUDr. Roberta Kučery MBA na téma

Když bolí duše.

Duše (v češtině od dýchat, dech) je široký, neurčitý pojem, který původně znamenal princip života, to, čím se živý liší od mrtvého. V moderní vědě se pojem duše neužívá a byl nahražen pojmem vědomí nebo mysli, v širším pojetí pojmem psychika. Dnes se používá pro vyjádření oživujícího principu, nositele osobní jedinečnosti a odpovědnosti, citu a smyslu. Z mého úhlu pohledu psychiatra tedy bolí-li duše, tak proto, že byla poraněna. A oním nehmotným poraněním je právě situace, kterou vnímám jako narušení stability přítomného vědomí (i nevědomí – noční můry či dokonce noční běsi). Z pohledu psychiatrie pak tato narušení konkrétně způsobují organické poruchy mozku, závislosti, psychózy, poruchy nálady, neurózy, psychosomatické vlivy a poruchy osobnosti a chování jako trvalé odchylky od běžných norem společnosti a jejich přiblížení posluchačům je hlavním obsahem této přednášky.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář