Přednáška primáře „Když bolí duše“ 31.5.2017

Již tuto středu od 17 hodin se koná přednáška primáře Psychiatrické nemocnice Písek MUDr. Roberta Kučery MBA na téma

Když bolí duše.

Duše (v češtině od dýchat, dech) je široký, neurčitý pojem, který původně znamenal princip života, to, čím se živý liší od mrtvého. V moderní vědě se pojem duše neužívá a byl nahražen pojmem vědomí nebo mysli, v širším pojetí pojmem psychika. Dnes se používá pro vyjádření oživujícího principu, nositele osobní jedinečnosti a odpovědnosti, citu a smyslu. Z mého úhlu pohledu psychiatra tedy bolí-li duše, tak proto, že byla poraněna. A oním nehmotným poraněním je právě situace, kterou vnímám jako narušení stability přítomného vědomí (i nevědomí – noční můry či dokonce noční běsi). Z pohledu psychiatrie pak tato narušení konkrétně způsobují organické poruchy mozku, závislosti, psychózy, poruchy nálady, neurózy, psychosomatické vlivy a poruchy osobnosti a chování jako trvalé odchylky od běžných norem společnosti a jejich přiblížení posluchačům je hlavním obsahem této přednášky.

Podpůrná skupina pro blízké pacientů 22. 5. 2017

 

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO BLÍZKÉ PACIENTŮ

 

15:00 – 17:00 hodin

v prostorách kavárny PN Písek

22. května 2017

Mgr. Jana Věříšová – psycholog

Mgr. Petra Holá, DiS. – zdrav.soc. pracovník

Tato setkání jsou určena rodinám a blízkým pacientů, kteří jsou hospitalizováni v naší nemocnici, kterým již byla hospitalizace ukončena nebo navštěvují psychiatrickou ambulanci naší nemocnice.