Etický kodex práva pacientů
Práva a povinnosti pacienta
Vnitřní řád pro pacienty
Přijímání a vyřizování stížností
Příloha č. 1 - Formulář pro podání stížnosti
Ceník pro kopírování a tisk
Ceník zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění a nezdravotních služeb